Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü

Bölüm Hakkında

Bölümümüz 2010-2011 öğretim yılında Doç. Dr. Özlem Duva Kaya başkanlığında kurulmuş olup henüz öğrenci alımına başlamamıştır. Doç. Dr. Özlem Duva Kaya'nın 9 Eylül Üniversitesine geçmesinden sonra bölüm başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Fatih Özgökman devralmıştır.

Bölümümüzün misyonu, sorgulayan, eleştirel zihniyete sahip, çoğulcu düşünceyi benimsemiş, günlük hayatta karşılaştığı olgulara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyonumuz, dünyadaki doğal ve beşeri bilgi üretimine ortak olup katkıda bulunabilmeyi ve ülkemizdeki felsefe geleneği oluşturmayı amaçlayan bir eğitim programı oluşturmaktır.