Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü

Bölümün Tarihçesi

Bölümümüz 2010-2011 öğretim yılında Doç. Dr. Özlem Duva Kaya başkanlığında kurulmuş olup henüz öğrenci alımına başlamamıştır. Doç. Dr. Özlem Duva Kaya'nın 9 Eylül Üniversitesine geçmesinden sonra bölüm başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Fatih Özgökman devralmıştır.