Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü

Vizyon&Misyon

Bölümümüzün misyonu, sorgulayan, eleştirel zihniyete sahip, bilgiye ulaşmayı amaç edinen, günlük hayatta karşılaştığı olgulara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyonumuz, dünyadaki bilimsel ve beşeri bilgi üretimine ortak olup katkıda bulunabilmeyi amaçlayan kaliteli bir kurumsallaşmış bölüm olmak.