Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü